Przemysław Włodkowski

Trener umiejętności współpracy w środowisku zwinnym

Przemysław Włodkowski, trener, relacje, umiejętności interpersonalne, współpraca, szkolenia, facylitacja, zarządzanie projektem

O mnie

Moja misja to inspirowanie innych do ciągłego samorozwoju, otwarcie na nowe wyzwania oraz budowanie harmonijnych relacji w środowisku pracy i życia codziennego.

Jestem doświadczonym trenerem specjalizującym się w rozwoju relacji, umiejętności interpersonalnych oraz współpracy zespołowej. Moje podejście do pracy opiera się na zrozumieniu i poszanowaniu indywidualnych potrzeb każdej osoby oraz dynamiki grupy.

Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów, zarówno dla firm, jak i instytucji edukacyjnych. Moje szkolenia są oparte na praktycznych ćwiczeniach, interaktywnych warsztatach oraz aktualnych metodach rozwoju osobistego i zawodowego.

Jako trener relacji kładę duży nacisk na rozwój umiejętności komunikacyjnych, budowanie zaufania w zespole oraz efektywną współpracę między pracownikami. Moim celem jest wspieranie osób i grup w osiąganiu ich pełnego potencjału, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Moje umiejętności krytycznego myślenia, analizy oraz kreatywności pozwalają mi efektywnie rozwiązywać złożone problemy oraz generować innowacyjne pomysły i strategie. Ponadto, posiadam umiejętności w zakresie korzystania z technologii do monitorowania i kontroli procesów biznesowych.

Jestem elastyczny, odporny na stres i gotowy do podejmowania nowych wyzwań. Moje doświadczenie i wiedza pozwalają mi skutecznie wspierać zespoły oraz organizacje w osiąganiu sukcesu w zmieniającym się środowisku biznesowym.

Najważniejsze umiejętności

  • Wnioskowanie, rozwiązywanie złożonych problemów
  • Krytyczne myślenie i analiza
  • Aktywne uczenie się i strategie uczenia się
  • Korzystanie z technologii, monitoring i kontrola
  • Odporność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, elastyczność
  • Doskonała znajomość metodyk Agile/Scrum.
  • Znajomość narzędzi do zarządzania projektami, w tym Jira, Trello, Asana itp
  • Zdolność pracy w zespole i podejmowania inicjatywy.

Jako trener korzystam z różnorodnych technik, takich jak gry i symulacje, do zwiększenia efektywności komunikacji i współpracy w zespole. Moje podejście do szkoleń opiera się na aktywnym uczestnictwie, praktycznych ćwiczeniach i dostarczaniu narzędzi, które można natychmiast zastosować w praktyce zawodowej.

Pracując z klientami, staram się indywidualnie dostosować podejście i metodologię do ich potrzeb i celów. Moje szkolenia i warsztaty są dynamiczne i angażujące, co przyczynia się do skutecznego przekazywania wiedzy i umiejętności.

Moje doświadczenie obejmuje również pracę w różnych branżach, takich jak przemysł, usługi finansowe, edukacja i sektor publiczny. Dzięki temu zdobyłem szeroką perspektywę na wyzwania, z którymi mogą spotkać się różne organizacje.

Jestem przekonany, że rozwój relacji, umiejętności interpersonalnych i współpracy jest kluczowy dla sukcesu każdej organizacji. Dlatego z pasją i zaangażowaniem wspieram moich klientów w osiąganiu ich celów biznesowych poprzez budowanie zdolności zespołu do efektywnej współpracy i komunikacji.


Szkolenia


Certyfikaty


Partnerzy i Akredytacje


Kontakt

Aby się ze mną skontaktować, proszę wysłać e-mail na adres: przemyslaw@wlodkowski.pl

Telefon: +48 604750869

LinkedIn: Przemysław Włodkowski