Skip to content

Szkolenie Scrum Master

Właśnie zakończyliśmy dwudniowe szkolenie Scum Master. Był to bardzo intesywanie spędzony czas.

W pierwszym dniu skupiliśmy się na filozofii Agile, filarach i wartościach Scrum. Zrealizowaliśmy ćwiczenie komunikacyjne.

W drugim dniu rozwinęliśmy skrzydła poznając artefakty, zdarzenia i role jako kluczowe elementy procesu. Skupiliśmy się na roli Scrum Mastera, jego odpowiedzialności. Zgłębialiśmy wiedzę w jaki sposób przyczynia się on do realizacji zakładanego celu – realizacji produktu.

Czym jest Scrum ?
Czym jest Scrum ?
Poznajmy pryncypia Agile
Poznajmy pryncypia Agile
Szkolenie Scrum Master
Szkolenie Scrum Master
Czekam na uczestników
Czekam na uczestników

Po intensywnym treningu przeszliśmy do etapu kiedy wykorzystując wiedze zdobytą zasymulowaliśmy wytwarzanie produktu w oparciu o Lego – budowaliśmy miasteczko i ZOO zgodnie z wizją Product Ownera.

Sprint Backlog
Sprint Backlog
Budujemy miasteczko
Budujemy miasteczko
Zaangażowanie w proces wytwórczy uczestników szkolenia
Zaangażowanie w proces wytwórczy uczestników szkolenia
Poszukiwanie elementów
Poszukiwanie elementów
Rewtrospektywa
Rewtrospektywa
Gotowe produkty
Gotowe produkty
Published inBlog