O mnie

Jestem trenerem, interesuje mnie to jak szybko i jakościowo dostarczać wartość klientowi.

Misja.
Podnoszenie świadomości o metodykach zwinnych ukierunkowywując się na klientów
chcących podnosić swoje kwalifikacje z tego obszaru.

Zajmuje się.
Wsparcie dla klientów biznesowych (firmy, korporacje) chcące podnosić jakość
środowiska w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki, dzięki czemu ich biznes
będzie efektywny i jakościowy.
Pogłębianie świadomości i pomoc osiągać cele w życiu prywatnym i zawodowym.

Pomoc w rozwoju i odkrywaniu własnych zasobów i potencjału. Outplacement (indywidualny, grupowy) –
pomoc w sytuacji kryzsu, wsparcie i pomoc w znalezieniu satysfakcjonującej kontynuacji kariery zawodowej
lub zmiana dotychczasowej kariery.