Skip to content

Cel Sprintu w Scrum

Cel sprintu w Scrum (en. Sprint Goal) w przewodniku zaczyna się takim wyrażeniem:

The Sprint Goal is an objective set for the Sprint that can be met through the implementation of Product Backlog. It provides guidance to the Development Team on why it is building the Increment.

Scrum Guide

  • Co to jest ten cel ?
  • Co oznacza cel sprintu w Scrum dla Product Ownera, co dla Zespołu Deweloperskiego, a co dla Scrum Mastera ?
  • Co daje w sprincie ?
  • W czym ma pomóc osiągnąć sukces w sprincie ?
Sukces, S.M.A.R.T. Cel
Miarą sukcesu jest Cel.

Cel Sprintu w Scrum to pewne założenie opisujące co w najbliższym sprincie jest do spełnienia. Cel tworzony jest w trakcie spotkania Planowania Sprintu (en. Sprint Planning).

Założenie to ma spełniać bardzo ważną rzecz, mianowicie Zespół Deweloperski pracuje wspólnie nad rozwiązaniem, celem może być cokolwiek co spełnia to założenie.

Przekład:

  • Przygotowanie trzech prototypów
  • Zmiana sposobu wyszukiwania, poprawa wydajności wyszukiwarki o 30%
  • Wydanie wersji Beta

Cel sprintu jest dla całego zespołu Scrum. Dostarcza informacji o tym co najważniejsze przez najbliższy sprint.

Product Owner wskazuje co jest dla niego najważniejsze i najwartościowsze w najbliższym czasie. Wspólnie z zespołem doprecyzowują możliwości realizacji, dokładniej i konkretniej opisują założenia.

Dla Zespołu Deweloperskiego Cel sprintu to przede wszystkim informacja w jakim celu tworzony jest Przyrost (Increment).

Zadaniem Scrum Mastera jest praca z zespołem nad utrzymaniem Celu sprintu, wskazywaniem na niego i pomocą w osiągnięciu go przez Zespół Deweloperski.

Aby zapewnić mierzalność i konkretność celu, można skorzystać z podejścia jakie opisuje S.M.A.R.T.e.r.

S – Specific
M – Measurable
A – Achievable
R – Realistic
T – Time
e – exciting
r – recorded

Mierzalne i konkretne opisanie celu, pozwala całemu Zespołowi Scrum, pilnowanie i kontrolowanie czy jesteśmy na dobrej drodze aby osiągnąć sukces.

Sukces

Published inBlogCel sprintuPlanowanieProduct OwnerScrumSprintSzkoleniaZespół Developerski