Skip to content

Szkolenie Zaawansowane programowanie PHP

W ubiegły weekend zakończyłem szkolenie dla Firmy Tech-Media. Szkolenie obejmowało 200 godzin dydaktycznych na których doskonaliliśmy techniki programowania.

Poruszyliśmy tematy związane z:

  • HTML 4/5
  • CSS 2/3
  • JavaScript
  • jQuery
  • AngularJS
  • SQL (Procedury, Widoki, Trigery)
  • PHP (OOP)
  • Zend Framework 2
Published inBlogProgramowanieScrum