Skip to content

Coaching kryzysowy

Coaching kryzysowy jest formą wparcia i pomocy klientowi któremu na przeszkodzie, do osiągania i wykorzystywania najwyższego osobistego i zawodowego potencjału, stoi przeżywany kryzys psychologiczny. W wyniku doświadczania kryzysu klient ma zablokowany dostęp do niezbędnych zasobów które pozwoliłyby mu poradzić sobie z sytuacją.

Zadaniem coacha, w pierwszym kroku jest pomóc klientowi w poradzeniu sobie z kryzysem i zrozumienie sytuacji w jakiej się znalazł oraz wsparcie klienta w odzyskaniu zasobów (takich jak energia, zdolność podejmowania trafnych decyzji, motywacja, pozytywne nastawienie, wiara w siebie, ambicja, zdolności, wsparcie ze strony innych itd.). Dopiero po tym etapie następuje przejście do pracy w formie coachingu tradycyjnego.

Coaching kryzysowy przebiega w dwóch fazach:

Pierwsza faza (elementy interwencji kryzysowej)
W pierwszej fazie, zajmujemy się sytuacją kryzową. Na tym etapie najważniejszym celem jest odzyskanie przez klienta zasobów, które najczęściej zostają utracone w wyniku przeżywanego kryzysu.

Druga faza (coaching tradycyjny)
W drugiej fazie odbywa się coaching tradycyjny – tutaj przechodzi się od określania celu nad jakim chce pracować klient oraz poszukaniu strategii które pozwolą mu to osiągnąć.

Etapy pracy z jakich składa się coaching kryzysowy:

Praca z kryzysem. Odzyskanie dostępu do zasobów, poradzenie sobie z emocjami, odzyskanie energii
Reinterpretacja zdarzenia/sytuacji która wywołała kryzys, nadanie jej nowego znacznie i zrozumienie jej w nowy sposób
Nauczenie nowych strategii/nawyków, które mają pomóc w poradzeniu sobie z trudnością w danym momencie i w przyszłości
Wyznaczenie nowego celu lub określenie celu już posiadanego
Wypracowanie strategii osiągania celu w sposób optymalny

(źródło: coachingkryzysowy.pl)

Masz pytania, chcesz się umówić na rozmowe, zapraszam do kontaktu.