Skip to content

Coaching

Coaching to partnerska relacja z klientami oparta na prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klientów do osiągania i wykorzystania najwyższego osobistego i zawodowego potencjału.

(definicja coachingu wg. Internationa Coaching Federation)

Interaktywny proces szkolenia, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Cechy charakterystyczne:

  • jest dobrowolny
  • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
  • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
  • jest zbudowany na bazie pytań
  • pobudza do myślenia
  • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji
    dla wartości klienta
  • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
  • skupia się na osiąganiu celów

(źródło: wikipedia)

Prowadze sesje coachingu tradycyjnego. Zapraszam do zapoznania się czym jest coaching.

Zapraszam rónież do zapoznania się z kontraktem jaki obowiązuje Klienta i Coacha w całym procesie coachingowym: Kontrakt Coachingowy

Masz pytania, chcesz się umówić na rozmowe, zapraszam do kontaktu.