Skip to content

O mnie

Nie znam bardziej optymistycznego faktu niż ludzka zdolność do ulepszania życia dzięki świadomemu działaniu. Jeśli ktoś z ufnością podąży za swoimi marzeniami i postanowi prowadzić życie, które sobie wyśnił, bardzo szybko osiągnie niespodziewany sukces.

Walden Thoreau

Absolwent WWSI, absolwent ICAN Institiute. Doświadczenie menadżerskie (rekrutacje, budowa zespołów, rozwój osobisty). Trener Scrum, Professional Scrum Master, Coach

Misja.
Podnoszenie świadomości o metodykach zwinnych, ukierunkowywując się na klientów chcących podnosić swoje kwalifikacje z obszaru zwinnych metodyk, konkretnie Scrum.
Wsparcie dla klientów biznesowych, firmy, korporacje które chcą podnosić jakość środowiska w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki, dzięki czemu ich biznes będzie efektywny i jakościowy. Pogłębianie świadomości i pomoc osiągać cele w życiu prywatnym i zawodowym.

Pomoc w rozwoju i odkrywaniu własnych zasobów i potencjału. Outplacement (indywidualny, grupowy) – pomoc w sytuacji kryzsu, wsparcie i pomoc w znalezieniu satysfakcjonującej kontynuacji kariery zawodowej lub zmiana dotychczasowej kariery. Pomoc w sytuacji związanej z uzależnieniami.

Przygotowuje i prowadzę szkolenia z obszaru metod zarządzania – szkolenia z Scrum, Scrum Master, Scrum Product Owner, Podstawy zarządzania projektami, Zarządzanie przez cele (S.M.A.R.T.). Szkolenia przygotowywane są na miarę, względem potrzeb i oczekiwań.

Pomagam w odkrywaniu potrzeb zawodowych, życiowych. Zapraszam na pierwsze spotkanie, jest nie odpłatne. Na tym spotkaniu rozmawiamy o tym, czym jest coaching, z czym jest to związane. Wstępnie rozmawiamy o celu, definiujemy go. Na koniec podejmujemy decyzję o współpracy i podpisaniu kontraktu.

Jestem członkiem rady nadzorczej Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego.
Towarzystwo zajmuje się upowszechnianiem wiedzy na temat Coachingu Kryzysowego zarówno wśród społeczeństwa jak i osób profesjonalnie zajmujących się pracą z drugim człowiekiem.

Interesuje mnie obszar coachingu kryzysowego (strata po śmierci, kryzysy zawodowe, kryzysy związane z uzależnieniami).

Na spotkania coachingowe umawiam się w bardzo miłym i przytulnym miejscu: Inspiration Space w Warszawie.

Zapraszam również do zapoznania się z kontraktem jaki obowiązuje Klienta i Coacha w całym procesie coachingowym: Kontrakt Coachingowy

Masz pytania, chcesz się umówić na rozmowe, zapraszam do kontaktu.