Scrum Study

Scrumstudy jest dostawcą certyfikatów i szkoleń Scrum i Agile. Oferują różnorodne kursy i certyfikaty związane ze Scrum, Agile i zarządzaniem projektami.

Scrum to zwinny framework do opracowywania i dostarczania produktów i projektów, który jest szeroko stosowany w tworzeniu oprogramowania, ale można go również zastosować w innych obszarach.

Scrumstudy oferuje kilka poziomów certyfikacji: 

  • Scrum Fundamentals Certified (SFC), 
  • Agile Scrum Foundation (ASF), 
  • Scrum Master Certified (SMC), 
  • Scrum Product Owner Certified (SPOC),
  • Scrum Developer Certified (SDC)


Certyfikaty te mają na celu pomóc jednostkom i organizacjom w nauce i stosowaniu zasad i praktyk Scrum i Agile w ich pracy.


English