Skip to content

Szkolenie Podstawy zarządzania projektami

Cele szkolenia
Kurs ma charakter wprowadzenia do zarządzania projektami. Celem kursu jest nakreślenie podstawowych aspektów pracy w projektach oraz zapoznanie z uczestników z pojęciami zarządzania projektami tak, aby umożliwić im sprawne porozumiewanie się i pogłębianie swojej wiedzy w tej dziedzinie.

Profil słuchaczy
Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają prace, jako kierownicy projektów.

Wymagania wstępne
Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zarządzania projektami.

Czas trwania
Szkolenie trwa jeden dzień.

Podczas szkolenia poruszane są m.in. następujące zagadnienia:
Definicja projektu
Podejście tradycyjne
Podejście adaptacyjne
Metodyki zarządzania projektami
Pojęcie projektu
Pojęcie programu
Pojęcie portfela projektów
Kontrakty
Czym jest zarządzanie
Co to jest wymiar projektu
Kim jest Interesariusz
Kim jest Kierownik projektu
Kim jest Zespół projektowy
Kim jest Konsument
Rozpoczęcie projektu
Cel projektu
Karta projektu
Planowanie projektu
Ryzyka projektowe
Informacja o realizacji projektu
Zmiany w projekcie
Aktualizacja planu
Kontrola i monitorowanie
Zakończenie projektu
Raport z wykonania
Systemy webowe i desktopowe programy wspomagające zarządzanie projektami

Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna
Wprowadzenie do zarządzania projektami
Pojęcia w zarządzaniu projektami
Role w projekcie
Cykl życia projektu
Narzędzia wspomagające Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili: definiować środowisko projektu; rozpoznawać i analizować interesariuszy projektu; rozpoznawać struktury przedsiębiorstw i ocenić swoją sytuację w kontekście środowiska firmy; analizować zasadność zastosowania najpopularniejszych modeli cyklu życia projektu; weryfikować projekty pod kątem wystąpienia najczęstszych zagrożeń projektowych

Ścieżka rozwoju
Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
Kontynuacja nauki oparta o PMBoK lub PRINCE2
kontynuacja nauki oparta o adaptacyjne metodyki, np. Scrum
Szkolenia Scrum Master, Product Owner, PRINCE2 Książki na temat Scruma, które polecam:
Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji – Seweryn Spałek, Maciej Bodych
Zarządzanie projektami – Nancy Mingus
Zarządzanie projektami informatycznymi – Mariusz Flasiński
A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK(R) Guide 5th Edition – PMI
Managing Successful Projects with PRINCE2
Agile w praktyce- Andy Brandt
Scrum i nie tylko – Krystian Kaczor
Agile Project Management with Scrum – Ken Schwaber
The Enterprise and Scrum – Ken Schwaber
Agile Estimating and Planning – Mike Cohn
Succeeding with Agile :Software Development Using Scrum – Mike Sohn