Skip to content

Szkolenie Product Owner | Przygotowanie do PSPO1

image-3

Cele szkolenia
Uczestnik szkolenia po zakończeniu będzie posiadał wiedzę dotyczącą metody Scrum, pozna i zgłębi manifest i zasady pracy Agile. Pozna czym są m.in role w procesie, artefakty oraz jak wygląda przebieg procesu realizacji założeń w sprincie, jak i przez cały okres realizacji produktu. Posiądzie umiejętność pracy z zespołem developerskim w Scrum będąc osobą odpowiedzialną za produkt, czyli Product Ownerem.
Dostarczona zostanie wiedza z obszaru harmonogramowania publikacji wytworzonego produktu, jak efektywnie podnosić zakres i jakość oprogramowania, jak estymacje wpływają na terminowość, maksymalne sterowanie potrzebami, wymaganiami i nadzorowanie adaptacji i rozwoju produktu.

Profil słuchaczy
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, liderów zespołów, menedżerów oraz członków zespołów projektowych pełniących, lub przygotowujących się do pełnienia roli Product Ownera w firmie i chcących podnosić efektywność w dostarczaniu swoich produktów.

Wymagania wstępne
By wziąć udział w szkoleniu nie jest wymagana wiedza o scrum od uczestników.

Czas trwania
Szkolenie trwa dwa dni po osiem godzin.

Podczas szkolenia poruszane są m.in. następujące zagadnienia:
Zwinność i adaptacje, czy tradycją
Inspekcja, Adaptacje, Transparentność – filary Scrum podstawą pracy
Wartości Scrum – kodeks pracy zespołu
Zdarzenia, artefakty, role w Scrum
Gdzie jest Project Manager
Dostarczony produkt podstawową miarą wartości produktu
ROI, budżet
Kontrola kosztów produktu
Zarządzanie Product Backlogiem
User Stories, Epicks
Szacowanie – estymacja wielkości, dostarczanie terminu
Pielęgnacja Product Backlogu
Mapa produktu – planowanie wydań
Narzędzia w pracy Product wnera
Przygotowanie do egzaminu PSPO-I

Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna
Manifest Agile i 12 zasad agile
Geneza Scrum, filary, wartości, artefakty, role, zdarzenia
Podejście tradycyjne, a zwinne
Rola i odpowiedzialność Product Ownera
Czym jest „Product Skill”
Product Backlog
Zdarzenia (wizja – cel, planowanie, przegląd sprintu)
Planowanie wydań
Kontrolowanie i monitorowanie przebiegu realizacji produktu
Kontrakty, a Agile
Facylitacja w zespołach developerskich

Umiejętności
Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
Zdefiniować czym jest scrum i cały proces
Pełnić rolę Product Ownera w organizacji
Przygotować się do egzaminu PSPO1

Ścieżka rozwoju
Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
Dodatkowych szkoleń pogłębiających wiedzę na temat analizy biznesowej
Zdanie egzaminu PSPO1

Książki na temat Scruma, które polecam:
Agile w praktyce – Andy Brandt
Agile Project Management with Scrum – Ken Schwaber
Agile Estimating and Planning – Mike Cohn
Scrum Product Ownership: Balancing Value from the Inside Out – Robert Galen
Scrum – A Pocket Guide (Best Practice (Van Haren Publishing)) – Gunther Veheyen


Uczestnik otrzymuje:
Wiedzę o Scrum, roli Product Owner przećwiczoną na przykładach
Obszerne materiały w wersji elektronicznej przydatne w pracy Product Owner
Książkę: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZE SCRUMEM. TWÓRZ PRODUKTY, KTÓRE POKOCHAJĄ KLIENCI autorstwa Romana Pichlera
Wsparcie trenera po szkoleniu

Cena szkolenia:

799,00 zł brutto

Szkolenie Scrum Product Owner
Szkolenie Scrum Product Owner

Zapisz się na szkolenie Product Owner