Skip to content

Szkolenie Scrum Master

image-3

Cele szkolenia
Po zakończeniu szkolenia, uczestnik nabędzie wiedzę o metodologii Agile, która jest wstępem do tego aby móc rozwijać się w konkretnej metodyce. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat działania Scrum, ról biorących udział w procesie i za co odpowiadają, czym są artefakty i zdarzenia w Scrum.
Uczestnik szkolenia będzie rozumiał z czym wiąże się praca Scrum Mastera, za co odpowiada i w jaki sposób przyczynia się do końcowego efektu.
Bedzie posiadał podstawową wiedzę na temat coachingu, facylitacji w scrum, czym jest i jak zachodzi proces grupowy.
Trzy dni pełne ćwiczeń praktycznych przygotowanych przez trenera sprawią, że uczestnik doświadczy konkretnych zdarzeń jakie zachodzą w Scrum.

Profil słuchaczy
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, liderów zespołów, menedżerów oraz członków zespołów projektowych pełniących, lub przygotowujących się do pełnienia roli Scrum Master.

Wymagania wstępne
By wziąć udział w szkoleniu nie jest wymagana wiedza o scrum od uczestników.

Czas trwania
Szkolenie trwa trzy dni po osiem godzin.

Podczas szkolenia poruszane są m.in. następujące zagadnienia:
Zwinność i adaptacje, czy tradycją
Inspekcja, Adaptacje, Transparentność – filary Scrum podstawą pracy
Wartości Scrum – kodeks pracy zespołu
Artefakty wartością pracy
Zdarzenia jako element porządkujące procesie
Role – gdzie jest Project Manager ?
Estymacje – szacowanie wielkości, dostarczanie terminu
Ryzyko – co zrobić, aby je minimalizować. Dług techniczny.
Proces grupowy – forming, storming, norming, performing
Optymalizacja jakości, dostarczanie maksymalnego zakresu.
Skalowanie Scrum – praca wielu zespołów nad jednym produktem
Zmiana organizacyjna = nowa filozofia w realizacji projektów
ROI, budżet w Scrum
Macież kompromisów – jak optymalizować parametry projektowe

Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna
Manifest Agile i 12 zasad agile
Geneza Scrum, filary, wartości
Zdarzenia w Scrum
Artefakty w Scrum
Role w scrum
Proces grupowy zespołów developerskich
Coaching w scrum
Facylitacja w Scrum
Skalowanie Scrum (Nexus framework)

Umiejętności
Po ukończeniu kursu uczestnik/czka :
Zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego udziału w projekcie scrumowym w kluczowej roli Scrum Master oraz udziału we wdrażaniu praktyk scrumowych w organizacji. Będzie przygotowany do egzaminu potwierdzającego zdobyte kompetencje PSM1

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
Coaching jako narzędzie w pracy scrum mastera
Facylitacja jako narzędzie w pracy Scrum Mastera
Poszerzenie wiedzy z Nexus framework
Zdanie egzaminu PSM1 (scrum.org) Książki na temat Scruma, które polecam:
Agile w praktyce- Andy Brandt
Scrum i nie tylko – Krystian Kaczor
Agile Project Management with Scrum – Ken Schwaber
The Enterprise and Scrum – Ken Schwaber
Agile Estimating and Planning – Mike Cohn
Succeeding with Agile :Software Development Using Scrum – Mike Cohn

Cena szkolenia:

1499,00 zł brutto 1699,00 zł brutto

Zapisz się na szkolenie Scrum Master

Zapisz się na szkolenie Scrum Master