Posts tagged with “trener”

quote
 

Masz to na co się odważysz

text
 

Certified / Partner

DevOps Certified 

 • PeopleCert, 
 • DASA, 
 • DOI

Scrum Certified 

 • SCRUMStudy, 
 • PeopleCert

A.T.P. Global Partner SCRUMStudy/VMEdu

text

O mnie

Jestem Trenerem, konsultantem transformacji zwinnej, trenerem zespołu i facylitatorem. Ekspert metodyk zwinnych w obszarach wytwarzania oprogramowania i utrzymania usług (ITIL).

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki na kierunku Inżynieria Oprogramowania. Doświadczony jako programista w obszarze WebDevelopment oraz lider zespołu zaangażowany w rekrutację, budowanie i kierowanie zespołami deweloperskimi. Jako trener i facylitator Przemek pracował intensywnie w różnych sektorach (finanse, wydawnictwa, reklama i marketing motoryzacyjny, rozwój oprogramowania, działy HR).


Trener Biznesu i Agility od 2015 roku, z ponad 2500 godzinami spędzonymi na sali szkoleniowej. Poruszane tematy obejmują:

 • Wprowadzenie do zwinnych metodyk zarządzania
 • SCRUM
 • Rekrutacja, budowanie i kierowanie zespołami
 • Poprawa wydajności i procesów dzięki Kanban i Lean

Akredytacje i certyfikaty:

 • Scrum (SCRUMStudy, APMG)
 • DevOps (DASA, PeopleCert, DevOps Institute)
 • Scrum Foundations, Scrum Master, Scrum Product Owner, Scrum Developer

text

About me

I'm agile transformation consultant, team coach and a facilitator. Expert in Agile methodologies in the areas of software development and service maintenance (ITIL).

Graduate of Warsaw University of Information Technology in Software Engineering. Experienced as a developer in the field of WebDevelopment as well as a team leader involved in recruiting, building and leading development teams. As a trainer and facilitator, Przemek has worked extensively in various sectors (finance, publishing, automotive advertising and marketing, software development, HR departments).

Busines and Agility Trainer since 2015, with over 2,500 hours in a training room. Topics covered include:

 • Introduction to agile management methodologies
 • SCRUM
 • Recruiting, building and leading teams
 • Efficiency and processes improvements with Kanban and Lean

Accreditations and certifications:

 • Scrum (SCRUMStudy, APMG)
 • DevOps (DASA, PeopleCert, DevOps Institute)
 • Scrum Foundations, Scrum Master, Scrum Product Owner, Scrum Developer